К началу

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

ՈՐ ՍԱՐԵՐԸ ՉՄՆԱՆ ԱՆՏԵՐ

voɾ sɑˈɾɛɾə t͡ʃʰə məˈnɑn ɑnˈtɛɾ

Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni

Սարերում բացվել են կակաչները,
Սարերում հրդեհ է իսկական,
Լավագույն տղերքը հեռանում են,
Որ երբեք, երբեք էլ ետ չգան:

Երբ նորից բացվեն գարնան դռները,
Ու ծոցվոր հարսները մայրանան,
Կհիշվեն հավերժ այն անունները՝
Տղերքի, որոնք արդեն չկան:

Այդ արյունն է ձեր, կռվո՛ղ տղաներ,
Իր կարմիր գույնով սարերը ներկել,
Դո՛ւք, որ կյանքը ձեր մեզ տվիք նվեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր:

Ես գիտեմ, և սա է իսկությունը,
Ձեր երդումը գինն է ձեր արյան,
Նոր ծնվածների արիությունը
Կապվելու է ձեզ հետ անպայման:

Այդ արյունն է ձեր, կռվո՛ղ տղաներ,
Իր կարմիր գույնով սարերը ներկել,
Դո՛ւք, որ կյանքը ձեր մեզ տվիք նվեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր:

Իսկ այնտեղ պայթում էին ռումբերը,
Եվ նրանք, ովքեր արդեն չկան,
Վերապատմեցին մեր պատմությունը,
Կարմիր տառերով իրենց արյան:

Իսկ այնտեղ պայթում էին ռումբերը,
Եվ նրանք, ովքեր արդեն չկան,
Վերապատմեցին մեր պատմությունը,
Պատմությունը մեր Արիական:

Իսկ այնտեղ, որտեղ մեծ լռություն է,
Ուր չկան վեճեր կուսակցական,
Մենք կասենք՝ կեցցե՛ դաշնակցությունը,
Հա՛յ դաշնակցությունը իսկական:

Այդ արյունն է ձեր, կռվո՛ղ տղաներ,
Իր կարմիր գույնով սարերը ներկել,
Դո՛ւք, որ կյանքը ձեր մեզ տվիք նվեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր:
sɑɾɛˈɾum bɑt͡sʰˈvɛl ɛn kɑkɑt͡ʃʰˈnɛɾə,
sɑɾɛˈɾum həɾˈdeh ɛ iskɑˈkɑn,
lɑvɑˈɡujn təˈʁeɾkʰə hɛrɑˈnum ɛn,
voɾ jɛɾˈbɛkʰ, jɛɾˈbɛkʰ ɛl jɛt t͡ʃʰəˈɡɑn:

jeɾpʰ noˈɾit͡sʰ bɑt͡sʰˈvɛn ɡɑɾˈnɑn dərˈnɛɾə,
u t͡sot͡sʰˈvoɾ hɑɾˈsnɛɾə mɑjɾɑˈnɑn,
kəhiʃˈvɛn hɑˈvɛɾʒ ɑjn ɑnuːnənəˈɾə:
təʁɛkʰə, voɾɔnkʰ ɑɾˈdɛn t͡ʃʰəˈkɑn:

ɑjd ɑɾˈjunə ɛ d͡zɛɾ, kərˈvoʁ təʁɑˈnɛɾ,
iɾ kɑɾˈmiɾ ɡujˈnɔv sɑˈɾɛɾə nɛɾˈkɛl,
dukʰ, voɾ kjɑnkʰə d͡zɛɾ mɛz təvikʰ nəˈvɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtɛɾ:

jɛs ɡiˈtɛm, ɛv sɑ ɛ iskutʰjuˈnə,
d͡zɛɾ jɛɾˈduːmə ɡin ɛ d͡zɛɾ ɑɾˈjɑn,
noɾ t͡snvot͡snɛˈɾi ɑɾjuːtʰjuˈnə
kɑpvɛˈlu ɛ d͡zɛz hɛt ɑmpɑjˈmɑn:

ɑjd ɑɾˈjunə ɛ d͡zɛɾ, kərˈvoʁ təʁɑˈnɛɾ,
iɾ kɑɾˈmiɾ ɡujˈnɔv sɑˈɾɛɾə nɛɾˈkɛl,
dukʰ, voɾ kjɑnkʰə d͡zɛɾ mɛz təvikʰ nəˈvɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtɛɾ:

isk ɑjntɛʁ pɑjtʰˈtum ɛjn rumˈbɛɾə,
jɛv nɾɑˈnkʰ, ovˈkʰɛɾ ɑɾˈdɛn t͡ʃʰəˈkɑn,
vɛɾɑpɑtˈmɛt͡sʰin mɛɾ pɑtmuˈtʰjunə,
kɑɾˈmiɾ tɑrɛˈɾov ˈiɾɛnt͡sʰ ɑɾˈjɑn:

isk ɑjntɛʁ pɑjtʰˈtum ɛjn rumˈbɛɾə,
jɛv nɾɑˈnkʰ, ovˈkʰɛɾ ɑɾˈdɛn t͡ʃʰəˈkɑn,
vɛɾɑpɑtˈmɛt͡sʰin mɛɾ pɑtmuˈtʰjunə,
pɑtmuˈtʰjunə mɛɾ ɑɾˈjɑkɑn:

isk ɑjntɛʁ, voɾˈtɛʁ mɛt͡s ləruˈtʰjun ɛ,
uɾ t͡ʃʰəˈkɑn vɛt͡ʃəɾ kusɑkt͡sʰɑˈkɑn,
mɛŋkʰ kɑˈsɛŋkʰ, kɛˈt͡sʰɛ dɑʃnɑkt͡sʰuˈtʰjunə,
hɑj dɑʃnɑkt͡sʰuˈtʰjunə iskɑˈkɑn:

ɑjd ɑɾˈjunə ɛ d͡zɛɾ, kərˈvoʁ təʁɑˈnɛɾ,
iɾ kɑɾˈmiɾ ɡujˈnɔv sɑˈɾɛɾə nɛɾˈkɛl,
dukʰ, voɾ kjɑnkʰə d͡zɛɾ mɛz təvikʰ nəˈvɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtɛɾ:
Mae pabïau wedi agor yn y mynyddoedd,
Mae tân go iawn yn y mynyddoedd.
Mae bechgyn gorau yn gadael
Nad ydynt byth, byth yn dod yn ôl.

Pan fydd drysau'r gwanwyn yn agor eto,
A bydd y priodferched â bronnau yn dod yn famau,
Bydd yr enwau yn cael eu cofio am byth:
O fechgyn nad ydynt yno mwyach.

Dyna'ch gwaed chi, ymladdwyr bechgyn
I beintio'r mynyddoedd gyda'i liw coch,
Chi sy'n rhoi eic bywydau i ni yn anrheg,
Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni,
Na adewir y mynyddoedd hebom ni.

Rwy'n gwybod a dyma'r gwir
Eich llw yw pris eich gwaed
Dewrder babanod newydd-anedig
Bydd yn cysylltu â chi yn sicr.

Dyna'ch gwaed chi, ymladdwyr bechgyn
I beintio'r mynyddoedd gyda'i liw coch,
Chi sy'n rhoi eich bywydau i ni yn anrheg,
Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni,
Na adewir y mynyddoedd hebom ni.

Ac roedd y bomiau'n ffrwydro yno,
A'r rhai nad ydynt bellach,
Fe wnaethon nhw ailadrodd ein hanes
Mewn llythrennau coch eu gwaed.

Ac roedd y bomiau'n ffrwydro yno,
A'r rhai nad ydynt bellach
Fe wnaethon nhw ailadrodd ein hanes,
Hanes Aryaidd.

A lle mae tawelwch mawr,
Lle nad oes anghydfodau pleidiol,
Byddwn yn dweud, byw fyddo'r Blaid,
Gwir Blaid Armenia.

Dyna'ch gwaed chi, ymladdwyr bechgyn
I beintio'r mynyddoedd gyda'i liw coch,
Chi sy'n rhoi eich bywydau i ni yn anrheg,
Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni,
Na adewir y mynyddoedd hebom ni.
(пер. Дмитрия Храпова)

К началу