К началу

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

ՈՐ ՍԱՐԵՐԸ ՉՄՆԱՆ ԱՆՏԵՐ

Սարերում բացվել են կակաչները,
Սարերում հրդեհ է իսկական,
Լավագույն տղերքը հեռանում են,
Որ երբեք, երբեք էլ ետ չգան:

Երբ նորից բացվեն գարնան դռները,
Ու ծոցվոր հարսները մայրանան,
Կհիշվեն հավերժ այն անունները՝
Տղերքի, որոնք արդեն չկան:

Այդ արյունն է ձեր, կռվո՛ղ տղաներ,
Իր կարմիր գույնով սարերը ներկել,
Դո՛ւք, որ կյանքը ձեր մեզ տվիք նվեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր:

Ես գիտեմ, և սա է իսկությունը,
Ձեր երդումը գինն է ձեր արյան,
Նոր ծնվածների արիությունը
Կապվելու է ձեզ հետ անպայման:

Այդ արյունն է ձեր, կռվո՛ղ տղաներ,
Իր կարմիր գույնով սարերը ներկել,
Դո՛ւք, որ կյանքը ձեր մեզ տվիք նվեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր:

Իսկ այնտեղ պայթում էին ռումբերը,
Եվ նրանք, ովքեր արդեն չկան,
Վերապատմեցին մեր պատմությունը,
Կարմիր տառերով իրենց արյան:

Իսկ այնտեղ պայթում էին ռումբերը,
Եվ նրանք, ովքեր արդեն չկան,
Վերապատմեցին մեր պատմությունը,
Պատմությունը մեր Արիական:

Իսկ այնտեղ, որտեղ մեծ լռություն է,
Ուր չկան վեճեր կուսակցական,
Մենք կասենք՝ կեցցե՛ դաշնակցությունը,
Հա՛յ դաշնակցությունը իսկական:

Այդ արյունն է ձեր, կռվո՛ղ տղաներ,
Իր կարմիր գույնով սարերը ներկել,
Դո՛ւք, որ կյանքը ձեր մեզ տվիք նվեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր,
Որ սարերը մեր չմնան անտեր:

voɾ sɑˈɾɛɾʰə t͡ʃʰə məˈnɑn ɑnˈtʰɛɾ

sɑˈɾɛɾum bɑt͡sʰˈvɛl ɛ ˈkʰɑkʰɑt͡ʃʰnɛɾə,
sɑˈɾɛɾum hɾəˈtʰɛh ɛ iskʰɑˈkʰɑn,
lɑvɑˈɡujn tʰəˈɾʰəkʰə hɛɾɑˈnum ɛn,
voɾ ɛmˈbɛkʰ, ɛmˈbɛkʰ ɛl ɛtʰ t͡ʃʰəˈɡɑn:

ɛɾʰ pʰoɾitsʰ bɑt͡sʰˈvɛn ɡɑɾˈnɑn tʰəɾˈnɛɾə,
u t͡sʰot͡sʰˈvoɾ hɑɾʰˈsnɛɾə mɑjɾɑˈnɑn,
kʰəhiʃˈvɛn hɑˈvɛɾʒ ɑjn ɑˈnuːnənəɾə:
tʰəɾʰɛkʰə, voɾɔnʰkʰ ɑɾˈdʰɛn t͡ʃʰəˈkʰɑn:

ɑjtʰ ɑɾˈjunə ɛ dʒɛɾ, kəɾˈvoʁ tʰɑɡʰˈnɛɾ,
iɾ kʰɑɾˈmiɾ ɡujˈnɔv sɑˈɾɛɾə nɛɾˈkʰɛl,
dʰukʰ, voɾ kʰjɑnʰkʰə dʒɛɾ mɛz tʰviʰ nəˈvɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtʰɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtʰɛɾ:

ɛs ɡiˈtʰɛm, ɛv sɑ ɛ ˈiskʰutʰjunə,
dʒɛɾ ɛɾˈduːmə ɡinˈnə ɛ dʒɛɾ ɑɾˈjɑn,
noɾ t͡sʰnˈvoɾtsʰnɛɾi ɑɾˈjuːtʰjunə
kʰɑˈpuːvɛlə ɛ dʒɛz hɛtʰ ɑmˈpʰɑjmɑn:

ɑjtʰ ɑɾˈjunə ɛ dʒɛɾ, kəɾˈvoʁ tʰɑɡʰˈnɛɾ,
iɾ kʰɑɾˈmiɾ ɡujˈnɔv sɑˈɾɛɾə nɛɾˈkʰɛl,
dʰukʰ, voɾ kʰjɑnʰkʰə dʒɛɾ mɛz tʰviʰ nəˈvɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtʰɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtʰɛɾ:

iskʰ ɑjntʰɛɾʰ pʰɑjtʰˈtum ɛjn ɾumˈbɛɾə,
ɛv nɾɑˈnʰkʰə, ovˈkʰɛɾ ɑɾˈdʰɛn t͡ʃʰəˈkʰɑn,
vɛɾɑpʰɑtʰˈmɛt͡sʰin mɛɾ pʰɑtʰmuˈtʰjunə,
kʰɑɾˈmiɾ tʰɑˈɾɛɾov ˈiɾɛnt͡sʰ ɑɾˈjɑn:

iskʰ ɑjntʰɛɾʰ pʰɑjtʰˈtum ɛjn ɾumˈbɛɾə,
ɛv nɾɑˈnʰkʰə, ovˈkʰɛɾ ɑɾˈdʰɛn t͡ʃʰəˈkʰɑn,
vɛɾɑpʰɑtʰˈmɛt͡sʰin mɛɾ pʰɑtʰmuˈtʰjunə,
pʰɑtʰmuˈtʰjunə mɛɾ ɑɾˈjɑkʰɑn:

iskʰ ɑjntʰɛɾʰ, voɾˈtʰɛɡ mɛt͡s ləˈɾutʰjun ɛ,
uɾ t͡ʃʰəˈkʰɑn vɛt͡ʃʰəɾ kʰuˈsɑkʰt͡sʰɑkʰɑn,
mɛˈŋəkʰ kʰɑˈsɛŋkʰ, kʰɛt͡sʰˈt͡sʰɛ dɑʃnɑkʰˈt͡sʰutʰjunə,
hɑˈj dɑʃnɑkʰˈt͡sʰutʰjunə iskʰɑˈkʰɑn:

ɑjtʰ ɑɾˈjunə ɛ dʒɛɾ, kəɾˈvoʁ tʰɑɡʰˈnɛɾ,
iɾ kʰɑɾˈmiɾ ɡujˈnɔv sɑˈɾɛɾə nɛɾˈkʰɛl,
dʰukʰ, voɾ kʰjɑnʰkʰə dʒɛɾ mɛz tʰviʰ nəˈvɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtʰɛɾ,
voɾ sɑˈɾɛɾə mɛɾ t͡ʃʰəmˈnɑn ɑnˈtʰɛɾ:

Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni

Mae tiwlipau wedi agor yn y mynyddoedd,
Mae tân go iawn yn y mynyddoedd.
Mae bechgyn gorau yn gadael
Nad ydynt byth, byth yn dod yn ôl.

Pan fydd drysau'r gwanwyn yn agor eto,
A bydd y priodferched â bronnau yn dod yn famau,
Bydd yr enwau yn cael eu cofio am byth:
O fechgyn nad ydynt yno mwyach.

Dyna'ch gwaed chi, ymladdwyr bechgyn
I beintio'r mynyddoedd gyda'i liw coch,
Chi sy'n rhoi eic bywydau i ni yn anrheg,
Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni,
Na adewir y mynyddoedd hebom ni.

Rwy'n gwybod a dyma'r gwir
Eich llw yw pris eich gwaed
Dewrder babanod newydd-anedig
Bydd yn cysylltu â chi yn sicr.

Dyna'ch gwaed chi, ymladdwyr bechgyn
I beintio'r mynyddoedd gyda'i liw coch,
Chi sy'n rhoi eich bywydau i ni yn anrheg,
Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni,
Na adewir y mynyddoedd hebom ni.

Ac roedd y bomiau'n ffrwydro yno,
A'r rhai nad ydynt bellach,
Fe wnaethon nhw ailadrodd ein hanes
Mewn llythrennau coch eu gwaed.

Ac roedd y bomiau'n ffrwydro yno,
A'r rhai nad ydynt bellach
Fe wnaethon nhw ailadrodd ein hanes,
Hanes Aryaidd.

A lle mae tawelwch mawr,
Lle nad oes anghydfodau pleidiol,
Byddwn yn dweud, byw fyddo'r Blaid,
Gwir Blaid Armenia.

Dyna'ch gwaed chi, ymladdwyr bechgyn
I beintio'r mynyddoedd gyda'i liw coch,
Chi sy'n rhoi eich bywydau i ni yn anrheg,
Rhag i'r mynyddoedd aros hebom ni,
Na adewir y mynyddoedd hebom ni.
(пер. Дмитрия Храпова)

К началу