Uned 1 - Rhan 9

 

Deialog/    
Sandra: Sut dych chi, slawer dydd? MP3
Ffred: Iawn, diolch MP3
Sandra: Dych chi’n byw yn Abergwili nawr? MP3
Ffred: Nac ydw.  Dw i’n byw yn Llandeilo MP3
Sandra: Dych chi’n gweithio yn y banc o hyd? MP3
Ffred: Nac ydw.  Dw i’n dysgu Cymraeg llawn amser MP3
Sandra: Wel, pob lwc! MP3