Uned 1 - Rhan 7

 

   Dych chi’n byw yn Llanelli? MP3
Dych chi’n byw yn y dre? MP3
Dych chi’n byw yn y wlad? MP3
  Dych chi’n byw ar bwys Llandeilo? MP3
Ydw                 MP3
Nac ydw         MP3