Unit 1 - Rhan 3                                                                                                  

Dod i nabod y dosbarth
  Rhian MP3   Dafydd MP3 Ffion MP3 Beth yw’ch enw chi?  MP3
     
  Rhys MP3   Olwen MP3   Gareth MP3 Ffred dw i    MP3